Jesteś tutaj: Start / OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zawiadomienie-Bank Żywności

13 stycznia 2020

 

ZAWIADOMIENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, że osoby i rodziny z terenu Gminy Lutomiersk, które zgłosiły się po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019, proszone są o odbiór artykułów spożywczych w dniach :

4 – 5 LUTY 2020 R. (WTOREK, ŚRODA) W GODZ. 9.00 - 14.00.

Żywność przekazywana będzie bezpłatnie w Lutomiersku Pl. Jana Pawła II 12 (wejście od podwórka).

 

Paczki wydawane będą osobom, na które wystawione jest skierowanie lub osobom upoważnionym.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

4 grudnia 2019

 

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

 

W DNIU 7.12.2019 r. (sobota)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUTOMIERSKU
BĘDZIE CZYNNY

W GODZ. 7.30 – 14.30


 

Jednocześnie informujemy, że w piątek 27 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku będzie nieczynny.


Za ewentualne utrudnienia przepraszamy!

Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 STYCZEŃ-CZERWIEC 2020 r.

31 października 2019

Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020
od
stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku

 

 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 792,00 zł netto.

Wniosek należy wypełnić, podpisać i złożyć z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów :

 

1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. za miesiąc październik, w przypadku składania wniosku w miesiącu listopadzie.
2. Odcinek emerytury/renty wraz z aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
3. Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku przez osoby zarejestrowane w innym niż Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach/Filia w Konstantynowie Łódzkim zaświadczenie o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów bądź podejmowaniu prac dorywczych i ich wysokości.
5. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
6. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł netto.
7. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów).
8. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Wypełniony wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko dziecka/dzieci, a także klasę oraz szkołę, do której uczęszcza/uczęszczają

  • opis sytuacji rodzinnej tj. z ilu osób składa się rodzina, z czego się utrzymuje itp.

 

 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą
od dnia 18 listopada 2019 roku.

 


Aby dzieci mogły korzystać z dofinansowania dożywiania w szkole/przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć
do dnia 13 grudnia 2019 roku.

 

 

Wnioski złożone po 13 grudnia 2019 roku będą rozpatrywane w późniejszym terminie z uwagi na konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, na którą Organ ma 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku /w budynku banku/
Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 12
95-083 Lutomiersk,
pokój nr 8
Tel. 43/677-50-11, wew. 213
fax (43) 677-50-94
e-mail:
gopslutomiersk@wp.pl
Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK od 7:30 do 16:30;
WTOREK od 7:30 do 15:30;
ŚRODA od 7:30 do 15:30;
CZWARTEK od 7:30 do 15:30;
PIĄTEK od 7:30 do 14:30.
Adres do korespondencji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku
Plac Jana Pawła II Nr 12
95-083 Lutomiersk