Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - RODZINA 500+ OD 1 LIPCA 2019

Informacje

...

..

.

RODZINA 500+ OD 1 LIPCA 2019

To już ostatnia chwila, aby otrzymać 500+ z wyrównaniem od 1 lipca.

 

Pamiętaj o złożeniu wniosku o 500+ oraz 300+

Przypominamy, że z dniem 30 września kończy się wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego jeszcze w ubiegłym roku. Oznacza to, że warunkiem kontynuacji wypłaty tzw. 500+ na kolejny okres jest złożenie nowego wniosku. Dlatego zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów, którzy do tej pory nie złożyli wniosku do ubiegania się o te świadczenie.

Osoby, które po 1 lipca br. złożyły wniosek wyłącznie na  pierwsze dziecko, a nie uwzględniły w nim pozostałych niepełnoletnich dzieci, otrzymujących świadczenie jeszcze do końca września, powinny pamiętać o złożeniu wniosku również na te dzieci.

UWAGA

Warunkiem otrzymania wyrównania świadczenia na dzieci, które nie otrzymywały świadczenia przed 1 lipca br., jest złożenie wniosku do 30 września. Natomiast w przypadku dzieci, które mają przyznane świadczenie do końca września br., wniosek należy złożyć do 30 października.

Przy okazji pragniemy przypomnieć o możliwości skorzystania ze świadczenia  „Dobry start”, czyli jednorazowej wypłaty w wysokości 300 zł, przysługującej na każde uczące się dziecko. Podobnie, jak w przypadku 500+, świadczenie przysługuje bez względu na osiągany dochód. Wnioski o tzw. 300+ można składać do 30 listopada.

 

Złożyłeś wniosek o 500+?

Zrób to do końca września, a otrzymasz wyrównanie od lipca!

Osobom, które do tej pory nie złożyły wniosków o 500+ przypominamy, że warunkiem otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca, jest złożenie wniosku do 30 września. Można to zrobić przez internet lub osobiście, odwiedzając Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

To już ostatnia chwila, aby otrzymać 500+ z wyrównaniem od 1 lipca.

Przypomnijmy, że od 1 lipca br. świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny. Do końca czerwca świadczenie przysługiwało na pierwsze lub jedyne dziecko, tylko jeśli rodzina spełniła kryterium dochodowe.

Ważną informację jest to, że rodzic lub opiekun składa jeden wniosek na wszystkie dzieci. Od 1 lipca zostanie przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie jest wypłacane 500+), natomiast od 1 października na pozostałe dzieci (na które 500+ jest przyznane do końca września).

Osoby ubiegające się o 500+ mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wnioski on-line to zdecydowanie najprostsza i najwygodniejsza forma złożenia dokumentów. Tym bardziej, że wniosek o 500+ w porównaniu do poprzednich lat, jest dużo mniej skomplikowany i nie ma konieczności wykazywania oraz dokumentowania dochodów członków rodziny.

Wniosek przez bankowość elektroniczną w 3 krokach:

 1. Przygotuj:

 • dowód osobisty,

 • adres e-mail,

 • dane dzieci, które z Tobą mieszkają oraz pozostają na Twoim utrzymaniu (imię, nazwisko, PESEL).

 1. Wypełnij i wyślij wniosek:

 • wniosek składa się z kilku prostych kroków, a wiele informacji jest automatycznie podstawianych. Pamiętaj, aby je zweryfikować!

 • Złożony wniosek zostanie automatycznie przekazany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, a Ty otrzymasz na wskazany we wniosku e-mail Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

 1. Czekaj na informację:

 • kiedy Twój wniosek zostanie zarejestrowany przez pracowników Ośrodka, otrzymasz wiadomość e-mail  potwierdzającą ten fakt,

 • informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres e-mail,

 • wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku.

Wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie Ośrodka.

 

Wnioski o 500+ dla niepełnosprawnych w ZUS i KRUS

Od 2 września przyjmowanie są wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych. Ważna informacja – zadanie nie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Wnioski o 500+ dla niepełnosprawnych należy składać do organów wypłacających świadczenia emerytalno-rentowe (np. ZUS i KRUS).
W przypadku osób niepobierających świadczeń emerytalno-rentowych oraz otrzymujących zasiłki z pomocy społecznej wnioski składane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania świadczenia uzupełniającego dostępne są m. in. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS udostępnił również formularz wniosku.

UWAGA!

Zgodnie z informacją ZUS pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach Zakładu na salach obsługi klientów – w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

 

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze,

który obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

Nie czekaj – złóż wniosek już dziś!

1 sierpnia rusza nabór wniosków papierowych o świadczenia 500+, Dobry start (300+), zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jednak zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek bez konieczności wizyty w punkcie obsługi. Wystarczy skorzystać z elektronicznej formy ubiegania się o świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku przyjmuje internetowe wnioski o świadczenia już od 1 lipca. Forma on-line okazała się prostym i jednocześnie gwarantującym oszczędność czasu sposobem złożenia wniosku. Wnioski elektroniczne to zdecydowanie najwygodniejsza forma złożenia dokumentów. Tym bardziej, że wniosek o 500+ w porównaniu do poprzednich lat, jest dużo mniej skomplikowany i nie ma konieczności wykazywania oraz dokumentowania dochodu członków rodziny. Dzięki temu zdecydowana większość osób jest w stanie wypełnić go samodzielnie, bez konieczności konsultacji z pracownikiem GOPS-u. Dlatego warto zrobić to przez internet, w dogodnym dla siebie czasie, bez potrzeby udawania się do punktu obsługi.

Zalety wynikające z możliwości złożenia wniosku internetowego zostały dostrzeżone przez mieszkanki i mieszkańców gminy Lutomiersk, dzięki czemu w ciągu miesiąca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku wpłynęło prawie 900 wniosków o świadczenia.

Podobnie jak w ubiegłym roku, mieszkanki i mieszkańcy gminy Lutomiersk mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, m. in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Dodatkowo, w przypadku świadczeń 500+ i „Dobry start”, wnioski można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Taką usługę oferuje większość banków.

 

Obrazek ilustrujący wpis

Planujesz złożyć wniosek on-line?

Zweryfikuj swoje dane!

W ciągu niespełna tygodnia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku wpłynęło dużo internetowych wniosków o świadczenie wychowawcze "500+" oraz świadczenie „Dobry start”. Planujesz złożyć wniosek on-line? Zweryfikuj aktualność swoich danych! Wnioski on-line spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkanek i mieszkańców gminy Lutomiersk, którzy docenili wygodę i oszczędność czasu, jaką niesie za sobą ta forma składania wniosków. 

Podobnie, jak to miało miejsce w ubiegłym roku, największym powodzeniem cieszy się możliwość złożenia wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej – wnioski te stanowią największy procent  wszystkich wniosków internetowych.

Każda osoba, która złoży w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku wniosek o świadczenia, otrzymuje automatycznego maila z powiadomieniem o zarejestrowaniu wniosku w systemie informatycznym. Oczywiście, warunkiem otrzymania wiadomości jest podanie aktualnego adresu e-mail. Niestety okazuje się, że duża część adresów mailowych jest nieprawidłowa.

– Wynika to z prostego powodu – część osób zakładała konta bankowe wiele lat temu, a podczas rejestracji podawała adres mailowy, aktualny na tamten czas. Z upływem lat osoby te zmieniały swoje adresy, ale zapominały o ich aktualizacji w systemie bankowości elektronicznej. Dlatego prosimy o zweryfikowanie poprawności danych adresowych.

Podanie poprawnego adresu e-mail jest szczególnie istotne w przypadku wniosków o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze "500+" ponieważ osoby którym przyznano świadczenie nie otrzymają decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma wyłącznie informację o przyznaniu świadczenia przesłaną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Zobacz, jak uniknąć błędów!

Od początku lipca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski elektroniczne o świadczenia. Skala wpływających wniosków pokazuje, że ta forma ubiegania się o świadczenie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy Lutomiersk. Planujesz złożyć wniosek przez internet? Jeśli tak, to podpowiadamy, jak uniknąć najczęściej pojawiających się błędów.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej pamiętaj:

 • po wypełnieniu wniosku, ale jeszcze przed jego ostatecznych wysłaniem, zapoznaj się z jego treścią, tak aby nie doszło do błędów we wskazaniu danych osobowych dzieci lub ich rodziców/opiekunów,

 • bardzo ważną sprawą jest podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia,

 • we wnioskach o świadczenie wychowawcze (500+) w jednym wniosku wpisujemy wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia, również te, na które świadczenie jest już przyznane,

 • tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, konieczne jest podanie numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz dzieci,

 • jeśli drugi rodzic dziecka przebywa za granicą zaznacz we wniosku odpowiedni checkbox zgodnie ze stanem faktycznym i dołącz ankietę koordynacyjną.

 

Najczęściej zadawane pytanie: 

Czy o miejscu złożenia wniosku decyduje miejsce zamieszkania czy zameldowania?

Odpowiedź: decyduje miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Realizacją świadczeń wychowawczych zajmuje się organ właściwy. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ właściwy oznacza wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku jest więc realizatorem świadczeń 500+ dla mieszkańców gminy Lutomiersk, niezależnie od miejsca ich zameldowania.

 

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+”

Informator na temat Program „Rodzina 500+”

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r.