Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Informacje

...

..

.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Artykuły

 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

   

   

  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

   

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lutomiersku został powołany Zarządzeniem nr 49/11 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 14 lipca 2011 r.

   

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku prowadzi działania mające na celu stworzenie silnego frontu oddziaływującego zarówno na osobę doznającą przemocy jak i stosującą przemoc w rodzinie oraz prawidłowego przepływu informacji między instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie. Dzięki współpracy przedstawicieli instytucji lokalnych, które wchodzą w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Procedury „Niebieskie Karty” możliwe staje się  postawienie prawidłowej diagnozy sytuacji rodziny i dodatkowo zaplanowanie odpowiednich działań, których najważniejszym celem jest przerwanie przemocy w rodzinie, a także zapobieganie jej występowaniu.

  Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w Lutomiersku są:

   

  Siedziba GZI Lutomiersk mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku,

  Lutomiersk, ul. Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

  pokój nr 8

  Tel. (43) 677 50 011 wew. 213

  e- mail: gzi.lutomiersk@wp.pl

   

  PRZEMOC

  PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

  PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

  1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

  2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

  3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

  4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

  Formy przemocy

  Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

  Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.

  Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

  Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów
  i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

  Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

   

  PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

  Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

  Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

  - jednostek pomocy społecznej - komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - policji - oświaty - ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

  Grupa robocza oraz Zespół Interdyscyplinarny udziela pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
  w rodzinie; podejmują oni działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie; zapraszają na spotkania osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; diagnozują problem i opracowują indywidualny plan pracy z rodziną celem udzielenia interdyscyplinarnej pomocy. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane prokuraturze i policji.

   

  Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!!!

  Zmień swoje życie

  Pomożemy Ci w tym

  Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem zadzwoń

  (43) 6775 011 wew. 213

   

   Dni i godziny przyjęć psychologa działającego  w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku:

   

  PSYCHOLOG

   

  Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

  Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 13

  95-083 Lutomiersk

  Pok. nr 2

  Godz. 17.00-19.00

   

  POLICJA

   

  Punkt Przyjęć Interesantów w Lutomiersku
  Lutomiersk, ul. Jana Pawła II nr 12,
  95-83 Lutomiersk


  Czynny w każdy:
  - wtorek w godz. 10.00 - 12.00
  - piątek w godz. 15.00-17.00 

   

   

  Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim
  95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 4
  tel./fax (42) 211-77-21

  Instytucje i placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy, osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

  Czytaj Więcej o: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
 • Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

   

  Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

   

  W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!

  Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

  800 060 800 - Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

  116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 - 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

  800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

  800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

  112 - Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

  Czytaj Więcej o: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?