Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Informacje

...

..

.

Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022


Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 792,00 zł netto.

 

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów :

1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. za miesiąc sierpień, w przypadku składania wniosku w miesiącu wrześniu.
2. Odcinek emerytury/renty wraz z aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
3. Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku przez osoby zarejestrowane w innym niż Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach/Filia w Konstantynowie Łódzkim zaświadczenie o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów bądź podejmowaniu prac dorywczych i ich wysokości.
5. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
6. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł netto.
7. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów).
8. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Wypełniony wniosek powinien zawierać:

    •  

imię i nazwisko dziecka/dzieci, a także klasę oraz szkołę, do której uczęszcza/uczęszczają

    •  

opis sytuacji rodzinnej tj. z ilu osób składa się rodzina, z czego się utrzymuje itp.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów dotyczące dożywiania dzieci w okresie wakacyjnym przyjmowane będą
od dnia
05 lipca do 20 sierpnia 2021 roku.Wnioski złożone po 20 sierpnia 2021 roku będą rozpatrywane w późniejszym terminie z uwagi na konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, na którą Organ ma 30 dni od daty złożenia wniosku.Wnioski dotyczące dożywiania dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą od dnia
01 września 202
1 r.Sprawę prowadzi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku /w budynku banku/
Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 12
95-083 Lutomiersk,
pokój nr 8
Tel. 43/677-50-11, wew. 213
fax (43) 677-50-94
e-mail:
gopslutomiersk@wp.pl
Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK od 7:30 do 16:30;
WTOREK od 7:30 do 15:30;
ŚRODA od 7:30 do 15:30;
CZWARTEK od 7:30 do 15:30;
PIĄTEK od 7:30 do 14:30.
Adres do korespondencji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku
Plac Jana Pawła II Nr 12
95-083 Lutomiersk